SPORTKOMPLEX s.r.o.

V roku 2004 sa začala výstavba prevádzkovej budovy (šatne, hygienické zariadenia, rehabilitácia, kancelárie) na športovom areáli v Bernolákove, ktorú aj v júni 2006 slávnostne obec Bernolákovo otvorila pri príležitosti prvého ročníka Dní obce. Celý areál bol pomenovaný po našom rodákovi a občanovi , futbalistovi storočia Jánovi Popluhárovi.

 

V budove sa nachádza 5 viacúčelových šatní, hygienické zariadenia /samozrejme delené pre mužov a ženy/, umyvárky, taktiež s možnosťou oddelenia mužov a žien, rehabilitačná časť pozostávajúca z miestnosti posilovne-odpočivárne, sauny a malého bazénu. Okrem iného sa v budove nachádza aj miestnosť pre potreby športových klubov na rôzne zasadnutia, rokovania, miestnosť masáže-ošetrovne.

 

V budovaní areálu sa pokračovalo aj v druhej polovici roku 2006. Na mieste močiara sa vybudovali v zadnej časti areálu dva tenisové kurty s umelým trávnikom, jedno viacúčelové ihrisko s umelým trávnikom na rôzne druhy športov spolu s preliezačkami pre deti a taktiež plážové volejbalové ihrisko. Pritom tenisové kurty sú uspôsobené tak, aby sa dali ľahko prekryť v prípade potreby nafukovacou halou. Prevádzková budova bude slúžiť aj pre ne a poskytovať im šatne, sociálne zariadenia, sprchy a v prípade záujmu aj rehabilitácie.

Okrem už týchto zrealizovaných, alebo realizovaných aktivít sa pripravujú ďalšie, ako napríklad výstavba reštauračno-ubytovacieho komplexu ktorej súčasťou by mala byť aj boulingová dráha, zabezpečenie lepšieho príjazdu do areálu, jeho osvetlenie, atď. Po ich ukončení, ktoré sa predpokladá v roku 2009 by mal byť areál dobudovaný a slúžiť na všestranné športové, spoločenské a rekreačné účely pre obyvateľov a návštevníkov našej obce.

 

Na základe ukončenia výstavby týchto športových ihrísk vznikla dňa 2.3.2007 spoločnosť SPORTKOMPLEX, spol. s r.o. so sídlom priamo v Bernolákove, ktorá prevádzkuje všetky tieto tri ihriská pre širokú verejnosť na športové využitie. Samozrejme je aj možnosť využitia už spomínanej prevádzkovej budovy (šatne, hygienické zariadenia, malý bazén, sauna).

História

SPORTKOMPLEX s.r.o.

Mobil: +421-903-65 44 28

E-mail: sportkomplex@sportkomplex.sk